Mi az aszcendens?

 

 

aszcendens mandala.gifAz aszcendens az az állatövi jegy, amely a születésünk pillanatában kel fel a keleti horizonton. Születésünk pontos ideje (óra, perc) és helye határozza meg, hogy melyik jegy az aszcendensünk. Az ekliptika Föld körüli, 24 órás forgásából adódóan körülbelül 2 óránként váltják egymást a jegyek. Az ekliptika ferdesége miatt viszont földi nézőpontból nézve a jegyek nem egyforma gyorsasággal kelnek fel, a Halak például gyorsabb jegy, a Szűz lassabb, ezért kevesebb Halak aszcendensű ember van a világ északi felén, a déli féltekén mindez fordítva van.

 

Aszcendens kalkulátor, számítás

 


 

Mit árul el rólunk az aszcendens?

 

Elsősorban azt, hogyan fordulunk spontán a minket körülvevő világhoz, jelzi alaphangulatunkat. A személyiségünk azon képe, amelyet a külvilág érzékel első benyomásként rólunk, mélyebb megismerés nélkül. Meghatározza külső megjelenésünket is. Megmutatja milyen az önképünk, milyennek akarjuk magunkat a külvilágban mutatni. Az aszcendens vizsgálatánál fontos ismernünk a hozzá tartozó uralkodó bolygó jegyét, fényszögeit és házhelyzetét, valamint az aszcendensünkre eső fényszögeket is, mert így sokkal árnyaltabb képet kaphatunk.

 

 

 

Kos aszcendens 

Kos asc.gifNagyon eleven, aktív, teremtő. Mindig a saját útját járja. Nem ismer lehetetlent, büszke, erős akaratú és szenvedélyes. Mindenben első akar lenni, vezérmondata: aki mer, az nyer! Új utakon jár, vállalkozó kedvű és szenvedélyes. Figyelnie kell azonban arra, hogy ne legyen tapintatlan, romboló, hiszen a cél elérése érdekében sem másokra, sem magára nincs tekintettel. Ezért sokszor nincs kompromisszum képessége, és rossz esetben hajlamos lehet az erőszakra. Olyan energiája van, amely kiárad a megszabott kereteken túl és minden mást kiszorít, ennek viszont az egyensúlyi helyzet felbomlása lehet az eredménye. Mindig rá akarja kényszeríteni az életre az akaratát. Minden hatásra azonnal tettekkel reagál, gondolkodás és visszatekintés nélkül. A Kos aszcendensű ember csak akkor kezdheti el önmagát és a benne rejlő energiákat megérteni, ha magára vállalja tettei következményeit. Elgondolkodik, és elfogadja, hogy mindaz, ami körülötte történt a saját cselekedete eredménye volt.

.

Kos, mint szülő:

Gyerekét nagyon szereti, sokra tartja és sokat vár tőle. Igazán akkor él a Kos szülő, ha a gyermeke hasonló, mint ő, kicsattan az egészségtől, tevékeny, sportrajongó.

 

Kos, mint gyermek:

Nehezen kezelhető gyermek, különösen olyan szülőknél, akik nehezen viselik az akaratosságot, önállóságot. Szeretettel, megértéssel, közös játékokkal, a fölös energiái levezethetők.

 

A Kos, mint vezető:
A Kos önmagát általában legjobb vezetőnek tartja. A beosztottjai már nem annyira gondolják ezt. Fáradhatatlan energiája, óriási munkabírása, a rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, a környezete nem mindig tud lépést tartani vele. A hosszan tartó feladatokba belefárad. Nincs kellő koncepciója,  jobb, ha ezek kidolgozását másokra bízza.

 

Kos, mint beosztott:
Attól függően, hogy mennyire érett az életvezetése, lehet állandóan visszabeszélő, mindenbe beleszóló, illetve jó kezdeményezőkészségű és vállalkozó szellemű. Elsősorban olyan feladatokat lát el az utóbbi, amelyek önállóságot feltételeznek.

 

Kos, mint partner:

Akár nő, akár férfi, számára a legfontosabb, hogy a partner elismerje őt, felnézzen rá. A szerelemben tiszta érzések vezetik, nem szereti a sok beszédet, kitörést. Szeret hódítani, és a házasságban akkor ügyes a házastárs, ha mindig lehetőséget ad az újból meghódíthassa. A Kos nők férfiasak, nem szeretik a gyönge jellemű férfiakat, inkább a bátor erős férfiak felé vonzódnak.

 

Külső megjelenés: karcsú, izmos test, markáns arcvonások, alacsony homlok, határozott és heves mozdulatok jellemzik.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Mars helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Bika aszcendens 

Bika asc.gifMegjelenése biztonságot, nyugalmat áraszt. Szereti a stabilitást, a megszokás számára a biztonságot jelenti. Zavarják a gyors, hirtelen történések, a megszokott körülményeken, kapcsolatokon nehezen változtat. Szeret időt hagyni a dolgoknak, hogy megérjenek. Lehet, hogy lassan, de a saját tempójában folytonosan halad előre, és jól bírja a terhelést. Nem szereti, ha sürgetik, ilyenkor konok ellenállásba burkolózik. Szívesen gyűjt, és halmoz fel, fontos számára az érzelmi és anyagi biztonság. Vonzódik a természethez, és minden olyan szakmához, amely kapcsolatban áll vele. Békére, harmóniára, tartós kapcsolatokra törekszik. Gyenge pillanataiban makacs, és nem akar semmit sem belátni. Minden régihez görcsösen ragaszkodik, a már kinőtt élethelyzetein sem képes változtatni.

 

A Bika, mint szülő:

Gyermekeinek mindent megad, a szülő akkor elégedett, ha jól megtömheti csemetéjét. Annak is örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt, aki szívesen foglalkozik velük szabadidejében.

 

A Bika, mint gyermek:

Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. A legjobb gyerekek közé tartozik. Ha hajlamos is kicsit a lustaságra, segítőkész, figyelmes, gyengéd. Nem szeret mozogni és az édességet nagyon szereti, ezért hízásra hajlamos. Nagyon szereti, ha becézgetik, simogatják.

Bika, mint vezető:
Általában jó vezetők. Körültekintőek, alaposak. Jólelkűek a beosztottakhoz, szeretik a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodnak. Figyelemmel kísérik beosztottjaik gondjait. A legtöbb problémájuk abból adódik, hogy nem kedvelik az újításokat, nem elégé vállalkozó szelleműek.

 

Bika, mint beosztott:
Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani, ő az, aki a túlórát is minden zokszó nélkül vállalja. Sajnos ezzel a jó tulajdonságaival vissza is élnek. Türelemmel viseli a főnöke bogarait. Nehezen viseli a változásokat, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia.

 

Bika, mint partner:

A hűséget komolyan veszi magától is, és másoktól is. A  maximális őszinteséget vár, a szexuális élet fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz.

 

Külső megjelenés: könnyen felismerhető nagy, nyílt tekintetű szemeiről. Mozgása kényelmes, nem kapkod, kissé lassú. Termete közepes vagy kissé alacsony.A nőkre jellemzőek a gömbölyded formák, nőiesen telt testalkat.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Vénusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

Ikrek aszcendens

Ikrek asc.gifNyitott típus, folyton úton van, mindig keres valamit, akkor is, ha nincs előtte különösebb cél. Egyszerre több dologgal képes foglalkozni, kíváncsi, sokoldalú, mindenre odafigyel, nem akar lemaradni semmiről. Mindenről mindent tud – még ha csak felszínesen is - de ez elég is. Előszeretettel köt kapcsolatokat, szívesen beszél, olykor sokat fecseg. Született tehetség a kommunikáció terén, nagyon jól bánik a szavakkal. Egy helyen csak rövid ideig képes tartózkodni, nem kötődik szinte semmihez, mindenkivel és mindenhol jól tudja érezni magát. Éber és aktív, szüksége van szabad levegőre, vagy valamilyen mozgásformára, ahol levezetheti magát. Személyiségét a fizikai és szellemi mozgékonyság, frissesség jellemzi, amely idősebb korában is jellemző rá. Nehéz kiismerni, maszkja két színben játszik, és sokszor két belső hang között ingadozik. Képes úgy összekuszálni maga körül a dolgokat, hogy már senki sem ért körülötte semmit. Olykor ideges, nyugtalan, ide-oda rohangál, folyton valamilyen elfoglaltságot keres, amelyet a belső világában sokszor nem tud megtalálni.

 

Ikrek, mint szülő:

Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétől elvárja, hogy sportoljon, zenét tanuljon, nyelvórákra járjon és az iskolában se legyen panasz rá.

 

Ikrek, mint gyermek:

Óriási türelemre van szüksége, szülőnek, nevelőnek egyaránt. Be nem áll a kis szája. Kérdez, előad, időnként azt érezzük, hogy ő a perpetuum mobile, fáradhatatlan. Korán kel, és este nem lehet ágyba tenni. Ha iskolába kerül, az otthoniak kicsit fellélegezhetnek.  Általában jól tanul, de az iskolában hamar megunja a figyelést és inkább produkálja magát, padtársait szórakoztatja.

Ikrek, mint főnök:
Általában jó szervező, kereskedő, és önállóan jól dolgozik, de főnöknek elég szétszórt. A kötöttséget nem szereti, ezért főnöknek, nem elég megbízható.  

 

Ikrek, mint beosztott:
Minden mozgalmas munkahely megfelel neki, ahol zajlik az élet. Szeret emberek közt lenni, beszélni és érdekes helyzetekkel ismerkedni. Ha csönd van, inkább bekapcsolja a rádiót, nem viseli el a magányt, bezártságot.  A futószalag nem neki való. Sokszor munkahelyet változtat, mire úgy érzi, révbe ért.

 

Ikrek, mint partner:

Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem igazán neki termett. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. A hűség nem tartozik erősségei közé. Fiatal korában kifejezetten sportot űz a találkozókból folyton hajtja a kíváncsiság.

 

Külső megjelenés: alacsony, vékony, finom alkatú, mely gyakran hosszú lábakkal és karokkal párosul. Haja vékony, szeme értelmes és huncut, nem tudja sokáig egy pontra irányítani. Álla fejlett, közepén Merkúr-gödör is előfordulhat.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Merkúr helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

 

Rák aszcendens

Rak asc.gifFinom érzésű, rendkívül érzelmes, jó intuitív készség és magas fokú empátia jellemzi. Főleg a saját belső érzései, hangulatai irányítják, család és otthon centrikus. Sok kérdésben bizonytalanság jellemzi, döntéseit megkérdőjelezi. De ha mégis összeszedi magát, elengedi a bizonytalansági faktorokat, akkor hihetetlen cselekedetekre is képes. Bizalmas környezetre vágyik, ösztönösen keresi a védettséget, és folyamatosan pátyolgat másokat (pl. családját). Intuitív, nagyfokú képzelőerővel. Kedves, segítőkész, odaadó és gyengéd, aki mindig ösztönösen reagál és cselekszik. Külső ingerekre olykor szeszélyesen reagál („hisztis”), hangulatait a Hold járása befolyásolhatja. Igyekszik elkerülni a konfliktusokat, mert fél a kudarcoktól. Rossz esetben érzelmi zsaroló, melankolikus és tele van önsajnálattal.

 

Rák, mint szülő:

Saját gyerek iránti vágy nagyon erős benne. Ha házasságából gyermek születik, ez házastársához való kötődését még elszakíthatatlanabbá teszi. Nagyon gondos anya, vagy, ha férfi, a legmegbízhatóbb apa, akire a gyermeknevelésben mindig számítani lehet. Gyermekével a legszorosabb érzelmi kapcsolat kialakítására törekszik.
 
Rák, mint gyerek:
Kedves, mosolygós, nagyon kellemes természetű kisgyerek, aki nagyon ragaszkodik a szüleihez,  Őt nem kell fenyíteni, sarokba állítani, hiszen természetétől fogva jó.
Nagyon "anyás" és rendkívül érzékeny lelkű gyerek, aki hajlamos arra, hogy magában tartsa a bánatát. A zenét is kedveli, és szívesen hallgat zenés meselemezeket, gyermekdalokat, mondókákat.

 

Rák, mint főnök:

Számára az ideális beosztott nem rohangál hozzá minden apróbb problémával, csak olyan esetekben fordul hozzá, ami már valóban jelentős. Akkor a legboldogabb, ha olyan alkalmazottak veszik körül, akik akár helyette is képesek a felelősséget és bizonyos döntés okozta következményt vállalni.

 

Rák, mint beosztott:

A szolgálatkészségével kiválik a kollégái közül. De alkalmazkodása nem simulékonyság vagy talpnyalás. Pusztán azt akarja elérni, hogy békében hagyják, mert feszültségben nem tud dolgozni. Becsvágyó, de saját karrierjéért nem tesz semmit. A feljebbjutásért, rangért, magasabb beosztásért valló tülekedésben nem hajlandó részt venni. Azt azért reméli, hogy képzettségét, szakmai hozzáértését, munkájában való szívósságát főnökei megfelelően értékelni fogják.

 

Rák, mint partner:

Ragaszkodása és családjától való elszakadási képtelensége ilyenkor is jelentkezik. Még egy megromlott házasságban élve is magától értetődőnek tartja, hogy a hétvégéken vagy a szabadságán feleségével és gyermekeivel legyen. Nem tudja felvállalni a külön utakkal járó konfliktusokat.

 

Külső megjelenés: alacsony, kerekded termetű, hízásra hajlamos. Puha testszerkezete van, arca kerekded, álla határozatlan. Álmodozó tekintetű.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Hold helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

Oroszlán aszcendens

Oroszlan asc.gif

Nyitott típus, aki szívesen mutatja meg önmagát. Kedveli az élet napos oldalát, sokszor érzi azt, hogy szerencsés alkat. Optimista, tele van életörömmel és lendülettel, vállalkozó szellemű. Fontos számára a szerelem (a házasság kevésbé), jó kapcsolata van a gyerekkel. Kitartó, uralkodó típus, aki szeret irányítani, játszani és szórakozni. Viselkedése általában méltóságteljes, mozdulatai erőt sugároznak, a helyzeteket eleganciával kezeli. Nagyon fontos számára a külvilág elismerése, és a külvilágból érkező pozitív visszajelzések a tetteire és megjelenésére vonatkozóan. Melegszívű és nagyvonalú, fontosak számára a barátok. Fontos, hogy ki tudja élni kreativitását, jó a humora és igyekszik nagyvonalúnak mutatkozni. Rossz esetben önteltté, beképzeltté, hiúvá válhat. Hajlamos lehet nem kedvező drámai fellépésekre. Hataloméhsége elvakíthatja, dölyfössé és kérkedővé válhat. Felületes, és elnagyzolja a dolgokat. Nem viseli el a kritikát, és függ a külsőségektől.

 

Oroszlán, mint szülő:

Büszke gyermekére, és minden lépésében segíti őt, hogy sikeres lehessen. Gyermeke mögött áll, támogatja útján, de sokszor előfordul, hogy saját gondolatait szeretné ráerőltetni. Mivel elvárásai nagyok, nehezen viseli gyermekének kudarcát. Ha a gyermek képes átlépni az örökös tanácsadások fáradalmain, kapcsolatuk bensőséges és bizalmon alapuló lesz. 

 

Oroszlán, mint gyermek:

Akinek az Oroszlán jegyében született a gyermeke, sokat gyönyörködhet benne, hiszen vidám, játékos, szelíd és felhőtlenül boldog tud lennie. Persze csak addig, amíg a játékszabályokat ő határozhatja meg. Akkor érzi jól magát, ha testvérein és szülein uralkodhat, vagyis körülötte forog a világ. Ezt olyan kedvesen tudja tenni, hogy a környezetében élők észre sem veszik, hogy a családban, baráti körében átvette a hatalmat.

 

Oroszlán, mint főnök:

Szeret valamivel kitűnni, számára az ideális munkavállaló az, aki erőn felül teljesít, és mindig a maximumot hozza ki magából a cég érdekében. Akkor a legboldogabb, ha úgy érzi, hogy megkapja a megfelelő tiszteletet és tekintélyt, csak épp azt felejti el, hogy ezt ki is kell érdemelni. Hirtelen haragúak, ezért könnyedén előfordulhat, hogy levezeti alkalmazottján a feszültséget.

 

Oroszlán, mint beosztott:

Figyelmes és lelkiismeretes. Időnként azonban dicséretekkel, különféle elismerésekkel kell ösztönözni, különben sértettnek és csalódottnak érzi magát,  lustává vagy közönyössé válhat. Ha nem juthat előbbre a ranglétrán, tovább áll, vagy olyan munkát keres, amelyben a maga ura lehet.

 

Oroszlán, mint partner:

Elvárja, hogy felnézzenek rá, csodálják őt, fontosabb az a baráti társaság, amelyikben o lehet a központban. Egyébként rendkívül kellemes partner az Oroszlán férfi, gyakran lepi meg nejét drága parfümmel, csodálatos csokrokkal, és elegáns vacsorákra is vendégül látja. Aki Oroszlán feleséget választ magának, annak élete párja okos, kedves, nagyvonalú lesz. Arra is fel kell készülnie, hogy a kalapot majd nem ő viseli odahaza, hanem a neje. Sohasem kell bátorítani, nagyon is tudják, hogy mit kell tenniük céljaik eléréséért.

 

Külső megjelenése:
Vonzó megjelenés, méltóságteljes tartás, jó testfelépítés jellemzi, bár néha lehet kissé „tömött”. Széles arc, mandulaszem, kicsit pisze széles orr, királyi hajkorona vagy „oroszlánsörény” büszke viselője. Tekintete bátor, nyílt, sugárzó.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Nap helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Szűz aszcendens 

Szuz asc.gifGyakorlatias, racionális beállítottságú. Szereti jól átgondolni a dolgokat, folyton elemez, analizál. A részleteket általában tisztán látja, jó érzéke van a célszerűséghez. Okos, gyors észjárás és jó logika jellemzi, mindig a szellemi tisztaság felé törekszik. Csak azok az eszmék válnak számára követendővé, amit megvizsgált, megértett. Szeret vitatkozni, szellemi energiái jól működnek. Kritikai hajlama erős, másokban és önmagában is a maximumot keresi. Rendszerető, mindig ügyel a tisztaságra. Odafigyel az egészségére, olykor hipochonder. Jól tud alkalmazkodni. Szorgalmas és kitartóan tanul, megelégedést talál a munkában. Bár nagyon éles esze van, ritkán viszi véghez ötleteit, mert hamar elbizonytalanodik. Mindenben a tökéletességre törekszik nagyon elővigyázatos, fél megvalósítani önmagát. Rosszabb napokon tisztaság iránti szeretete pedantériába mehet át és görcsössé válhat.  Könnyen elveszik a részletekben. Olykor túl intrikus, szőrszálhasogató.

 

Szűz, mint szülő:

Gyermekétől elvárja, hogy értelmes legyen. Lelkileg nehezen oldódik fel. Hajlamos túlzott aggodalmaskodásra és körülményeskedésre.

 

Szűz, mint gyermek:

Gyerekkorában kényes, válogatós, finnyás, szorgalmas, szégyenlős. Fejlesztőleg hat rá, ha lehetőséget kap a gyakorlati munkára. Szívesen segédkezik. Kritikai érzéke gyorsan fejlődik, csípős nyelvével a családját sem kíméli, ugyanakkor, ha őt bírálják, megbántódik.

 

Szűz, mint főnök:

Az aprólékosság és a precíz, abszolút képes átérezni a problémáidat. Gyakran elmondható, hogy példaértéket képviselnek munkatársaik szemében, amellyel ösztönzőleg is hatnak beosztottjaikra. Távol állnak tőle a nem realisztikus, nem kézzel fogható dolgok, így számára fontos egy alkalmazott, elintézze a rábízott feladatot.

 

Szűz, mint beosztott:

A szorgalmas, kitartó munkaerő, ideális alkalmazott. Nagyon tud dolgozni, és azt iszonyú precízen teszi. Sokat panaszkodik, kritizál, semmi nem elég jó neki, de a munka élteti, és a tökéleteset várja el önmagától is. Megbízható, fáradhatatlan, szorgalmas, alapos. Ő az, aki magára vállalja a kellemetlen, de szükséges munkák elvégzését is, szinte sohasem hiányzik a munkahelyéről.

 

Szűz, mint partner:

Hűvös és tartózkodó. Ez jelentheti a viselkedés vonzó szerénységét, de jelentheti túlzott érzékenységét is. A szexuális dolgok érdeklik, mégsem egykönnyen hagy fel viselkedésével. Sok benne a képzeletben ébredt erotika. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner felébreszti szenvedélyét. Jól tud alkalmazkodni partneréhez. Szívesen veszi annak szeretetét, lelki melegségét.

 

Külső megjelenése:

Megjelenése szerénységet áraszt, nem visel semmi feltűnőt. Szemei nagyon értelmesek, erős kritikus pillantása van. Szája vékony, teste formás, karcsú, inkább kisfiús, mint nőies.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Merkúr helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

 

Mérleg aszcendens 

Skorpio asc.gif

Kedves, nyitott, mosolygós személyiség, megjelenése harmóniát sugall. Mindenkinél nagyobb szüksége van az emberi kapcsolatokra, társ nélkül nem tudja elképzelni az életét, rettenetesen tud szenvedni az egyedülléttől. Könnyen ismerkedik, szívesen társalog, legfőképpen intellektuális barátságokat köt. Könnyen teremt kellemes hangulatot. Fő vágya, hogy visszatükröződhessen a másik ember szemében, amely alapján lemérheti önmagát. Nagyon fontos számára a dicséret, szereti, ha csodálják. Folyamatosan kiegyensúlyozottságra törekszik, fontos számára a környezete harmóniája, mindent megtesz azért, hogy körülötte minél hamarabb helyreálljon a béke. A cél érdekében képes kompromisszumokat kötni, szívesen simítja el az ellentéteket, ami túlzások esetén rosszul sülhet el és környezete megalkuvónak ítélheti. Vigyáznia kell, nehogy elveszítse önmagát a túlzó alkalmazkodásban. Nyitott a művészetekre, a szépségre, kifinomult stílussal rendelkezik.

 

Mérleg, mint szülő:

Számára a gyereknevelés kedvtelés, egy kellemes szórakozás. Ritkán alakít ki valamilyen koncepciót, így a gyerek azt csinálhatja, amihez kedve van. De mivel, szeretnek jönni-menni, s ha  ezt nem képes egyensúlyban tartani, akkor gyermekére nem sok ideje marad, nem tud vele eleget foglalkozni.

 

Mérleg, mint gyermek:

Szereti, ha figyelnek rá, mert nagy a szeretet iránti igénye. Minél több szóbeli, s testi megerősítést kap, annál harmonikusabb a fejlődése. A kiabálás kizökkenti lelki egyensúlyából. Már kiskorban kitűnik milyen fontos számára az otthon harmóniája, szülők egymás közti jó kapcsolata. Igényli a személyével való sok törődést, foglalkozást, dicséretet.

 

Mérleg, mint főnök:

A legnagyobb erénye, hogy nagyon jó diplomáciai és kapcsolatteremtő érzékkel rendelkezik. A munkatársakkal történő napi érintkezés során ez nagy előny. Hátrányos tulajdonsága viszont, hogy sokszor álomvilágban él, és életét bizonytalanság keseríti meg. Számára az ideális alkalmazott legyen határozott és mindig döntésre kész, támogató javaslataival pedig segítse felettese munkáját.

 

Mérleg, mint beosztott:

Olyan munkaterületen érzi jól magát, ahol szépérzéke, művészi hajlamai kielégítést nyerhetnek. Vonzódik az irodalomhoz, az írás művészetéhez. Az ékszerek fénye nemcsak elbűvöli, hanem készítésükben is szívesen vesz részt. Tapintata jó diplomatává teszi.

 

Mérleg, mint partner:

Meglehetősen romantikus. Vonzó személyisége varázsával magához vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti, ha kedveskednek neki, körüludvarolják. Nem szereti, ha erőszakot, lerohanást. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti, ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Számára a szerelem legizgalmasabb része az udvarlás.

           
Külső megjelenése:
Szép vonalak, kecses járás, érzékeny bőr jellemzi. Az arcán elhelyezkedő Vénusz-gödörről, vagy szép mosolyáról könnyen felismerhető.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Vénusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Skorpió aszcendens 

Skorpio asc.gifIntenzív, szélsőséges alkat. A „Mindent, vagy semmit!” elvét követi, messze elkerüli a felületességet. Mindig a feszültségekkel terhesebb, nehezebb utat választja az életben. Igazi otthona a mélység és a titkok világa, vonzódik az ezotériához. Folyamatosan kutat, ledönti a tabukat és közben nem riad vissza semmitől sem. Hatalmas energiával rendelkezik, fájdalomküszöbe nagyon magas. Lelki erejét szívesen fordítja mások segítésére. Szeret irányítani, meg kell tanulnia irányításra való képességét jó irányba terelni, ellenkező esetben hajlamos másokon hatalmaskodni, akár függőségi helyzetet teremteni. Érzelmei nagyon mélyek és szenvedélyesek, csak a végleteket ismeri, vagy szeret, vagy gyűlöl. Olykor kiszolgáltatja magát szélsőséges érzelmei vibrálásának, és nagyon mélyre tud zuhanni. Hajlamos a féltékenységre. Cselekedeteit is a teljes erőbedobás jellemzi, nem könnyű vele lépést tartani. Éles eszű, mindig az igazságot keresi, feltartóztathatatlanul. Könyörtelenül tud lecsapni mások hibáira, rossz esetben nagyon bántó tud lenni, sokan félnek tőle. Jó esetben rendkívüli tehetségét arra használja, hogy lelkileg megvilágosítsa mások problémáit, amellyel gyógyítani tud.

 

Skorpió, mint szülő:

Gyermekéhez minden körülmények között ragaszkodik. Néha előfordul, hogy nem hagy túl nagy mozgásteret, minden apró titkát tudni akarja. Mindig rendelkezésre áll, ha csemetéje valamit meg akar osztani vele. Féltékeny lesz, ha gyermeke másnak is nagy figyelmet szentel. Elvárásai nagyok, azt szeretné, ha a gyermek is olyan ambíciós lenne, mint ő, és megpróbálja ebbe az irányba kimozdítani. Ha a gyermek erre nem hajlandó, vagy csak nehezen vehető rá, csalódott lesz, és ezt nem is titkolja előtte.

 

Skorpió, mint gyerek:

Érzelmekkel teli lelkét gyakran tépázzák viharok. Ha akaratát nem tudja érvényesíteni, dühkitörésekkel reagál. Tevékenységre kell fogni energiáit. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt érzelmi energiáról van szó, ezért ennek levezetése is érzelmi csatornákon keresztül történhet.

 

Skorpió, mint főnök:

Nagyon kitartó és állhatatos, mindemellett óriási önbizalommal bír. Ennek megfelelően elvárja a beosztottaitól, hogy ugyanilyen kitartóan álljanak neki a munkának. Rendkívül jó emberismerő. Hátrányos jellemzője, hogy sokszor sértően kritikus személyiség.

 

Skorpió, mint beosztott:

Igen lelkiismeretes és felkészült, rövid idő alatt egyszerűen pótolhatatlanná válik. Kollégái között természetesen ő a legjobb, és innen már csak egy ugrás választja el a főnöki széktől. Ennek érdekében mindent meg is tesz, csupán az alkalmas pillanatra vár, miután természetesen lépésről lépésre kiszámította felemelkedésének realizálását. Legértékesebb tulajdonságai közé tartozik leleményessége, kitartása és türelme.

 

Skorpió, mint partner:

Számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet, mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. Szexualitása lángolóan szenvedélyes.

 

Külső megjelenése: nagyon vonzó, csábító, vagy éppen félelmetes. Szemöldöke sűrű, tekintete szúrós, szeme mélyen ülő, álla határozott. Haja többnyire sötét, vagy sötétre festett. Kedveli ruházatában a fekete színt.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Mars, Plútó helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Nyilas aszcendens

Skorpio asc.gif

Nyitott, optimista, könnyen lelkesedik. Szívesen van úton, lelkesen fedez fel távoli országokat. Mindig keres valamit, szelleme folyton úton van, magasabb célok által vezérelt, örömmel filozofálgat. Nem bírja elviselni az igazságtalanságokat, és fellázad, ha eszméit ( pl. szabadság) veszélyben látja. Szüksége van folyamatosan a kihívásokra, mert örömet szerez, ha teljesíthet, szívesen alkot különleges, egyedi dolgokat. Nagyon könnyen lelkesedik, de nem mindig viszi véghez terveit, a befejezéshez sokszor segítségre van szüksége. Miközben kíváncsi szelleme nagy tudásra tesz szert, fennhéjázóvá válhat, nem tudja elképzelni, hogy rajta kívül esetleg másnak is igaza lehet, ezért fontos, hogy szerénységet és alázatot tanuljon. Nehezen mutatja ki gyengeségeit, túl büszke. Nem szívesen szembesül hibáival.

 

Nyilas, mint szülő:
Hajlamos arra, hogy a mércét túl magasra emelje, s ez által gyermeke felé túl magasak lesznek elvárásai. A gyereknevelést nem kötelességnek tartja. Örömmel követi gyermekének fejlődését, és nagyon büszke rá, bár ezt csak ritkán mondja ki. Ösztönzi gyermekét, mivel ő sem szereti a gátakat, arra tanítja, hogy ne állítsák meg a korlátok, és különös ellentétben saját tulajdonságával arra is, hogy ne veszítse el kedvét, ha valami nem sikerül.

 

Nyilas mint gyermek:

Már gyermekkorban szükséges mind szellemi, mind fizikai energiáinak helyes irányba terelése. Ha célját nem éri el hamar, elkeseredésre, megtorpanásra hajlamos, ezért rövidtávú célokkal lehet leginkább kitartásra ösztönözni. Rendkívüli kedvességével leveszi a szülőt a lábáról, ezért nehéz őt megbüntetni.

 

Nyilas, mint főnök:

Széles látókörűek, nyitottak, természetesek és energikusak. Ennek megfelelően kevésbé ragaszkodnak az olyan szigorú tekintélyelvű vezetési stílushoz. Az egyenes beszéd híve, így a legboldogabb akkor lesz, ha a pontos feladatmegoldáson túl mindig tökéletesen tisztában van vele, hogy beosztottai megértik.

 

Nyilas, mint beosztott:

Jóindulatú, segítőkész és megértő. Ha nem kapja meg az őt megillető vezető beosztást, mint beosztott lázadóvá válhat. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. Meg van arról győződve, hogy fontos hivatást tölt be.

 

Nyilas, mint partner:

Kitűnő társ, jó partner. Legfőbb jellegzetessége, hogy lovagias társával szemben. Sok benne az érzés és a lelkesedés, hamar lángra gyúl. Szabadságérzete igen erős, ezért bölcs partner jól teszi, ha nem korlátozza. Szerelmében odaadó és ragaszkodó. Partnerkapcsolatban is fontos számára a barátság, olyannyira, hogy még a partneri viszony megszakadása után is törekszik a baráti kapcsolat fenntartására.

 

Külső megjelenése:
Mozgékony, magas, hosszú combok, széles csípő, kissé elnagyolt vonások,  derűs, jóságos tekintet.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Jupiter helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

   

Bak aszcendens
Bak asc.gifRacionális, zárkózott típus, szereti a kézzelfogható dolgokat, tiszta struktúrákat állít fel. Alaposan átgondol és megfontol mindent, a külső ingerekre az átlagosnál lassabban reagál. Tudatosan él, ambiciózus és hivatás centrikus. Keveset beszél, de ha megszólal, akkor annak többnyire súlya van. Tapintatos, diplomatikus, és a lehető legnagyobb tudásra törekszik, és megfontoltan cselekszik. Gyakran érzi magát megtámadva, ezért sokszor védekezik. Kitartó és magabiztos, folyton és ellenállhatatlanul saját kiszemelt csúcsa felé törekszik. Az életben nehezen éri el a dolgokat, neki mindenért sokkal többet kell tennie, mint másoknak.

A melegséget, érzelmeket nehezen tudja kimutatni, a környezete sokszor hiányolja is ezt. Viszont az életközösséget felmondhatatlan szerződésnek tekinti, amelyben tisztázott szabályok és kötelességek vannak. Mindent megtesz, hogy teljesítse kötelességeit és kész áldozatokat tenni annak érdekében, hogy fenntartsa kapcsolatát.

 

A Bak, mint szülő:

Magas elvárásokat támaszt a gyermek felé, mert szorgalmas, dolgos, korrekt embert akar faragni belőle. Úgy gondolja, hogy ezt a célját szigorral és következetességgel érheti el. Mivel ő is nehéz körülmények között nőtt fel, így akarja gyermekét is nevelni. Némely gyermek túl merevnek élheti meg az ilyen szülőt.

 

A Bak, mint gyermek:

Csendes, visszahúzódó és magányos. Kevés a barátja, de akikkel megérti magát, azokkal jó és tartós kapcsolatot alakít ki, s ez a barátság az évek multával csak tovább mélyül. A szülő akkor segíti leginkább Bak gyermekét, ha nagyon gyengéd vele s nem vár érte viszonzást, ugyanis csak gátlásai akadályozzák, hogy érzelmeit őszintén kimutassa.

 

Bak, mint főnök:

Pesszimista, így alapvető nehézségekkel néznek szembe az alkalmazottak. Az esetek többségére igaz, hogy mindenben csak a rosszat látja, és ez által nem kíméli a beosztottjait sem. Számára az ideális alkalmazott szolgai módon dolgozik, és mosolyogva elviseli a legrosszabb napjait is.

 

Bak, mint beosztott:

Erős a becsvágya. Lételeme a munka, szolgálat, előléptetés, kitüntetés, a rang, a hatalom. Tisztában van vele, hogy csak verejtékes munkával, sok akadály elhárításával érhet célt. A megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha valamilyen körülmény akadályozza. A sikertelenség nem bénítja, szívóssággal halad célja felé.  Elvárja a teljesített szolgálatért az elismerést, s ha ezt nem kapja meg, szeszélyességgel, mogorvasággal, hallgatagsággal válaszolhat.  

 

Bak, mint partner:

Fontos számára, hogy partnerére számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a reális ész kap hangsúlyt, s a tudatosság. Hűséges és stabil, aki tűrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik fel a szerelmi együttlétben. Házasságában is az értelmi alapon nyugvó kapcsolat, a praktikus élet-beállítottság lesz a fontos.

 

Külső megjelenés: magas, vékony, szikár, csontos termetű. Komoly tekintetű, mélyen ülő barna szem, okos tekintet, sűrű, erős sötét haj, merev, markáns vonások és vékony szájszél jellemzi. Arcán mély ráncok képződhetnek.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Szaturnusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Vízöntő aszcendens

Vizonto asc.gif Barátságos és érdeklődő, de mégis mindig távolságtartó, melyet a világhoz való intellektuális hozzáállása és szenvedélymentessége magyaráz. Széles látókörű és érdeklődésű, nagyon eredeti, jó meglátásokkal. Jó a humorérzéke, kreatív, gyors észjárású, képes objektív érzékelésre. Megdönti a régi, elavult értékeket, melyeket újakkal helyettesít, és mindig törekszik a fair magatartásra, egyenlőségre. Vonzza a technika, de bármi érdekli, ami különleges, a normális dolgok szóba sem jöhetnek nála. Saját magát is különlegesnek és különcnek érzékeli. Gyakran nem érti meg a környezetét, ami visszafelé sincs másképp. Sokszor azt gondolja, hogy felette áll minden szabálynak, rosszabb esetben hideg, elszigetelt, kevés emberi kapcsolattal. Saját szokatlanságától szenved, aminek az a lényege, hogy nem tudja elviselni azt a tény, hogy ő is „csak egy átlagos ember”.  Mindig mást mond, mint a környezete, és homlokegyenest mást, mint amit elvárnak tőle. Saját érzelmeit nagyon nehezen fejezi ki, inkább elbújik a hűvös visszafogottság álarca mögé.

 

Vízöntő, mint szülő:

Bohém és intellektuális. Játszani, hancúrozni szeret gyermekével. Mivel nehezen viseli a kötöttségeket, szeret jönni-menni szabadon, ezért gyerekére sokszor kevés ideje marad. A lazaság és rendszertelenség jellemzi, amelyet a gyerekek nem mindig tolerálnak. Szülő-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére.

 

Vízöntő, mint gyermek:

Igen értelmes, okos, minden érdekli. Szívesen olvas, zenét hallgat, tanulmányozza a természetet, de amit éppen csinálni "kell" azt nem. Az iskolában általában sok a barátja, mert segítőkész és figyelmes. Szüleit "eredeti ötleteivel" arra készteti, hogy figyeljenek rá, s ha nem kap megfelelő képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Jó, ha a szülők tisztában vannak azzal, hogy gyermekük nem tiszteli a szokásokat, hagyományokat, s ne próbálják ilyenre kényszeríteni.

 

Vízöntő, mint főnök:

Sosem lehet tudni, hogy a vidám természet és arc mögött valójában milyen gondolatok rejlenek. Ki nem állhatja a korlátokat, épp ezért jellemzően olyan munkahelyen tölt be vezető pozíciót, ahol elsősorban a talpraesettség és proaktív viselkedés az elvárt minta. Szeret olyan benyomást kelteni, amelyben saját magát olyannyira nélkülözhetetlennek tartja, mint a levegőt, amolyan világmegváltó életérzéssel. Az ideális beosztott számára intelligens, gyors észjárású és szavak nélkül is remekül tudja a dolgát.

 

Vízöntő, mint beosztott:

Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. Bármilyen hivatást választ, mindig a haladó, új eszméket fogja képviselni.

 

Vízöntő, mint partner:

Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem olyan lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, s ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Az ötletszerűség próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúg programokat. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. Partnere lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni.  

 

Külső megjelenés: Ovális arcú, vakító, éber kék szemű. Magas, karcsú, extrém megjelenés, olykor pukkasztó öltözék jellemzi. Kisugárzása inkább baráti, mint érzéki.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Szaturnusz, Uránusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Halak aszcendens

Vizonto asc.gif

Külső ingerekre lassan és igen mély érzelmekkel reagál. Intuitív készsége, empátiája kimagaslóan jó. Önfeláldozó, segítőkész, tele idealizmussal, megértéssel. Óriási érzelmi élete van, könnyen befolyásolhatják, mindig a szívére hallgat. Instabil és hajlamos a szétfolyásra. Az élet apró-cseprő dolgain hosszan fennakad, az igazán nagy dolgokat lazán keresztüllépi. Társaságkedvelő, jól mesél, gyakran ugyanazt százszor is, és mindannyiszor átéli. Bölcs belenyugvással viseli sorsát. A Neptunusz és a víz hatására szentimentális és romantikus. Hajlamos ok nélkül aggódni, belső nyughatatlansága arra ösztönözheti, hogy elmerüljön az okkultizmusban. Olyan érzékeny és fogékony mások problémái iránt, hogy végül azokat a sajátjának tekinti, és nehéz eldöntenie, hogy határozatlan és költői természetére hallgatva kit támogasson. Egész életében a szeretetre törekszik, ez az ő igazi természetének iránya, és ennek mesterévé válik. Az érzelmek világában érzi igazán jól magát, a realitás talaján kissé bizonytalanul, tétován áll.Nehéz szembesíteni a valósággal, menekül a tisztázó beszélgetések elől, inkább "homokba dugja a fejét"'. Álmodozó, kissé másvilági jelenség, akit a külvilág megfoghatatlannak, talányosnak érzékel. Szerepe a világban az, hogy a merev határok szeretetteljes felolvasztására ösztönözzön másokat is. A ködös illúziókat ugyanakkor nem tanácsos eltanulni tőle.Szenvedélyek rabja lehet, megbízhatatlan, nagy szövege van.

 

Halak, mint szülő:

Meleg szeretettel fordul gyermeke felé, de nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével.

 

Halak, mint gyermek:

Gyermekkorban szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Gyengéd, szelíd, ölelnivalón kedves, kecsesen finom. Nem valók neki a durva játékok. A vizet, a vízi sportokat kedveli, ezért jó, ha korán megtanul úszni, evezni. Szívesen mesél hosszú történeteket álmairól. Fejlesztőleg hathat rá, ha a szülő bátorítja: írja le álmait. Igen fontos számára a jó családi légkör. Állandóan szüksége van törődésre, szeretetre. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel.

 

Halak, mint főnök:

Rendkívül együtt érző, amivel sokan vissza is élnek. Könnyen befolyásolható. Nehezen lehet kihozni a béketűréséből, de ha sikerül, akkor azt egy életre megjegyezhetjük magunknak. Az ideális munkaerő számára nyitott és kreatív, aki őszinte lelkesedéssel fut neki a napi teendőknek. Akkor a legboldogabb, ha tiszteletben tartva a pozícióját, nem élünk vissza az önzetlenségével és emberszeretetével.

 

Halak, mint beosztott:

Kedves, szeretetre méltó, megértő, de sokszor hiányzik a kellő határozottság. Az orvosi, pszichológusi, betegápolói hivatás mély együttérzést kíván és kapcsolatban van a gyógyítással, így kiváltképp megfelel egyéniségének. Erős vágyat érez arra, hogy segítsen a rászorulókon.

 

Halak, mint partner:

Ragaszkodó és megbocsátó. Jó barátságra is törekszik. Kedves, figyelmes. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Erős vágy él benne a gyermek iránt. Házasságában a személyes szerep, a gondoskodás és áldozatkészség szorosan összekapcsolódik.


Külső megjelenése:

Ábrándos tekintet, kék, kissé dülledt szem, kicsi, ovális fej, keskeny hosszú lábfej, hízásra hajlamos.

 

(Az aszcendens fényszögei, a Jupiter, Neptunusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.)

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 


 

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

Cím: 8227 Felsőörs,

Hóvirág utca 22..

 

terkep.jpg

 

 

 

Kos aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Kos aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

Bika aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban az Bika aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

Ikrek aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban az Ikrek aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

Rák aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Rák aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oroszlán aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban az Oroszlán aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szűz aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Szűz aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

Mérleg aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Mérleg aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorpió aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Skorpió aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilas aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Nyilas aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bak aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Bak aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

Vízöntő aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Vízöntő aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

 

Halak aszcendens

humorral fűszerezve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolon  kártya

 

Ebben a felfogásban a Halak aszcendensünk tudattalanunkban rejtőző megoldandó életfeladatot jelez.

 

 

 

 

 

 

Linkcsere:

Horoszkóp

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010