Az asztrológiáról (a horoszkóp üzenete)

 

 

Születésünk pillanatában testi-lelki tulajdonságokra, hajlamokra kapunk beállítottságot. Ezek az adottságok életünk során bizonyos feladatok elé állítanak minket. Ha a nehéz helyzeteket igyekszünk megérteni, céljukat megfejteni, akkor sokkal könnyebb velük megbirkózni, problémáinkból lelki-szellemi előnyt kovácsolhatunk. Az asztrológia évezredek óta az igazság keresésének pajzs.gifaz útja, használatával mélyebb meglátások birtokosai lehetünk. A horoszkóp szimbólumai segítséget nyújtanak a bennünk rejlő titkok megfejtéséhez, személyiségünk csiszolásához, miközben tudatosabbá válhatunk és sok esetben irányítás alá vonhatjuk sorsunkat is. Minden, ami történik velünk, nem a véletlen műve.

 

A horoszkóp előző életeinkből hozott szellemi benyomásainkat és mintáinkat mutatja meg. A képlet tehát múltbéli gondolataink és cselekedeteink által létrehozott jelen állapotunkat jelzi, megadja arra a kérdésre is a választ, hogy mi a sorsfeladatunk, milyen célból és okból születtünk földi életünkre.

 

 

Gondolatok az asztrológiáról...

 

 Carl G. Jung levelei Freud-hoz, 1911:

jung.jpeg

„Az okkultizmus is egy olyan terület, amelyet – nekem úgy tűnik – meg kell hódítanunk a libidó elmélet segítségével. Pillanatnyilag asztrológiával foglalkozom, ami nélkülözhetetlennek tűnik a mitológia valódi megítéléséhez. Különös és rendkívüli dolgok találhatóak ezeken a sötét területeken.”

 

"Merem állítani, hogy egy nap fel fogjunk fedezni milyen nagy tudás van az asztrológiában, amelyet intuitívan az égboltra vetítettek. Például úgy tűnik, hogy a Zodiákus jegyei nem mások, mint karakter képek vagy más néven libidó szimbólumok, amelyek leírják a libidó egy adott időpontban érvényes tipikus tulajdonságait."

 

 

Carl G. Jung levele B.V. Raman hindu asztrológushoz, 1947. szeptember:

 

"Mivel tudni akarja, mi a véleményem az asztrológiáról, elmondom önnek, hogy több mint harminc éven át foglalkoztatott az emberi elmének ez a különös rendszere. Mivel pszichológus vagyok, különösen érdekel, hogy minek mutatkozik az asztrológia sajátos megvilágításában a személyiség egynémely komplikációja. Ha nehéz pszichológiai diagnózissal kerülök szembe, többnyire megszerzem az illető horoszkópját, hogy egy tökéletesen eltérő szemszögből is rálátást nyerjek a problémára. Azt kell mondanom, hogy nagyon gyakran úgy találtam, hogy az asztrológiai adatok megmagyaráztak olyan pontokat, amelyeket más módon nem lettem volna képes megérteni. Ezek a tapasztalatok alakították ki bennem azt a meggyőződést, hogy az asztrológia nagy hasznára van a pszichológusnak, mert magában foglal egyfajta pszichológiai élményt. Ez azt jelenti, hogy olyannak találjuk a pszichológiai tényeket, mint amilyennek azokat az asztrológiai képletek mutatják."

 

(A rövid idézetek a Freud és Jung levelezését tartalmazó The Freud / Jung Letters (Abridged Edition, 1979) c. könyvből valók.)

 

 

 

Aquinói Szt. Tamás: részlet a Summa Theologica-ból:


szt tamas.jpg„Az égitestek nem lehetnek az emberi cselekvésnek közvetlen okai, hanem csak közvetve.  Az égitestek közvetlenül hatnak a testekre, de a lélek erőire nem közvetlenül, hanem esetlegesen. Tudni kell, hogy az égitestek behatásai közvetve és esetlegesen érvényesülhetnek az értelemben és az akaratban. - - Az emberek többsége szolgája a szenvedélyeknek, amelyek az érzéki vágy függvényei és amelyekkel az égitestek együttműködhetnek. A bölcsek, akik az ilyen szenvedélyeknek ellen tudnak állni, ritkák; ezért van az, hogy az asztrológusok sok dologban előre megmondhatják az igazat, főleg pedig általánosságban. De nem minden esetben, mert semmi sem akadályozza meg az egyes embert abban, hogy szabad akaratával ellenálljon a szenvedélyeknek. Ezért aztán az okos asztrológusok azt mondják, hogy "a bölcs uralkodik a csillagokon", de csak annyiban, amennyiben uralkodni tud a szenvedélyein. ... Semmi sem tiltja azt állítani, hogy valaki a csillagok hatása alatt hajlamos a haragra vagy valami hasonló szenvedélyre, ahogy természetszerűleg a legtöbb ember engedelmeskedik a szenvedélyeknek, amelyeknek csak a bölcsek állnak ellen. Ezért van az, hogy a legtöbb dologban helytálló az, amit az emberi cselekedetekről az égitestek járásának vizsgálata után előre megmondanak."

 

 

 

 Hamvas Béla: Scientia Sacra első kötet


http://terebess.hu/keletkultinfo/img/hamvas_bela32.jpgAz asztrológia abból indul ki, hogy minden egy. Tudja, hogy a lények és a dolgok egymástól csak a lét módjaiban különböznek. Azt tanítja, hogy minden dolog és lény szükségképpen az egyhez tartozik és az eggyel kapcsolatban áll. Ezért az asztrológia figyelmét azoknak a tetteknek, jeleknek, jelképeknek és médiumoknak sokszerűsége felé fordítja, amelyekre az embernek szüksége van, hogy helyzetét felismerje és az egységbe vissza tudjon térni.

 

Az asztrológia felhasználja az erőknek és a képességeknek az emberben levő sokaságát, hogy az analógiákat világosan lássa, és az analógia segítségével az egységbe tartozás tudatát és élményét felébressze. Kifejezetten hangsúlyozza, hogy „minden fizikai és érzékelhető lény és dolog a szellemvilág lenyomata és a szellemvilágban történt folyamatok ismétlése”. A bolygók mozgása, az állatkör jegyeinek keringése az ideák világára utal: mert a mozgások és keringések értelme ott van.

 

A megfelelések a lények alkatának és a kozmikus helyzetnek analógiájával korántsem merülnek ki. Megfelelés van a táplálék, a növényzet, a föld ásványi összetétele, az emberi tehetség, a társadalmi helyzet, a történeti pillanat, az asztrális légkör, a szín, a szám, a hang, a hőfok, a pára között. A megfelelések száma végtelen. Minden lény és dolog megfelel más lénynek és dolognak, és ez megfelel ezernyi földi, kozmikus, asztrális, ideális lénynek és dolognak.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Cím: 8227 Felsőörs,

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010