Szolgáltatások

 

 

Juhász Viktória asztrológus

Telefon: 20/211-7254

 

 

 

 1. 1.Személyiségelemzés

Mindannyian nagyon jól ismerjük önmagunkat, tisztában vagyunk erősségeinkkel, gyengeségeinkkel. Tudjuk, hogy milyen változásokat viselünk könnyen, és mit engedünk be nehezen az életünkbe. Az sem kérdés, miben vagyunk makacsak és milyen téren befolyásolnak, hatnak ránk mások.
Miért készíttetünk ennek ellenére személyiség elemzést?

 1. - Mert folyamatosan változunk, és kíváncsiak vagyunk, mivé alakulhatunk még, mik a lehetőségeink, hol húzódnak a határaink.
 2. - Mert szeretnénk a legtöbbet kihozni lehetőségeinkből, és ehhez szeretnénk pártatlan, objektív véleményt hallani.
 3. - Mert gyakran arra a belső meggyőződésünk erősítésére van szükségünk, amit az egonk folyamatosan felül akar írni. kep3..jpg
 4. - Mert a belső indíttatásunk formába öntéséhez mások véleményét szeretnénk kikérni.
 5. - Mert vannak látens tehetségeink, amelyeket csak mások segítségével vagyunk képesek felfedezni.
 6. - Mert vannak tudati szintünk alá gyömöszölt félelmeink és blokkjaink, amelyekkel egyedül nem tudunk szembenézni. A félelmek meg nem élt én-részeinket tartják sakkban, melyek integrálódni szeretnének személyiségünkbe. Ez az a pont a személyiség rajzban, ahol az eredővel, a karmával ismerkedünk, nézünk szembe.
 7. - Mert valahol tudjuk, hogy a legnehezebb feladat, kihívás az elérhető legnagyobb sikerek lehetőségét hordozza magában. Csak az a kérdés, mit nyerünk vele és hogyan kezdjünk hozzá.
 8. - Mert szeretnénk biztosak lenni abban, hogy jó az irány és azt csináljuk, amire születtünk.
 9.  

 1. 2.Pályaorientáció, tehetségkutatás

 

Vargabetűket írni az életben nem égbe kiáltó bűn. Sokkal nagyobb hiba olyan irányba terelni valakit, amely nem teszi lehetővé vagy akár hátráltatja a veleszületett tehetségek, képességek kibontakoztatását.
A születési képlet minden fontos információt tartalmaz a szülöttről, erősségeket és gyengeségeket, adottságokat és hiányosságokat. Informálódhatunk az alapvető működési mechanizmusokról, azaz kapcsolatépítés, közösségi szerepvállalás, kezdeményező készség, önkifejezési módok, kitartás képessége, ambíciózusság, értékrend, pénzkereseti lehetőségek, tanulási képességek, tehetségek, alkalmazkodási képesség, önállósági törekvések jellege, hivatástudat, ideális munkavégzés körülményei és módja, stb.
Ez az elemzés segítséget nyújt iskola-, és különórák választáshoz, pályaorientációhoz.

 

 1. 3.Kapcsolati dinamikák

Az elemzés két ember személyiségjegyeinek összevetésén alapul, és a kapcsolat típusának megfelelő helyzetek kezeléséhez ad iránymutatót.
Választ ad a személyek között kialakuló alapvető harmóniákra és diszharmóniákra. Segíti a kapcsolódási nehézségek, blokkok megértését, és megoldást kínál azok kezelésére, oldására.
Az egyes elemzések a kapcsolati típusnak megfelelő hangsúlyokat vizsgálják.

 

Párkapcsolatok

Lényeges, hogy a személyek egymás alapvető szükségleteit ki tudják-e kölcsönösen elégíteni vagy sem. Életprogramjuk milyen szinten illik össze (munka, család, gyerek, hivatás), mekkora és milyen kohézió van kettőjük között. Szabadidős tevékenységeik és feltöltődésük módja hasonló-e, vagy teljesen mások az igények. Ki hogyan áll hozzá a problémákhoz, milyen módszer segíti a hosszútávú kiegyensúlyozott közös konfliktuskezelést.

 

Szülő-gyerek

A gyerek egészséges fejlődéséhez tudatosan felállított határokra és a személyiségére hangolt következetes irányító- támogatásra van szükség. Az elemzéshez minden esetben a gyerek képességei és jövőbeli potenciáljai adják az alapot. A folyamatos fejlődés figyelembe vétele segíti a szülőt abban, hogy megértse a gyerek változásait és mindenkor úgy és abban tudja motiválni a gyereket, amire annak éppen szüksége van.
A szülő feladata egy korrekt viszony kialakítása, melyben felelős szerepét egy pillanatra sem felejti el, ugyanakkor nem ura és irányítója gyermeke életének és jövőjének. A gyerek és szülő személyiségének és befogadóképességének összehangolása történik az elemzés alkalmával.

 

Testvérek
Karmikus történetek újrajátszása vagy folytatása zajlik a testvéri kapcsolatokban. A kezdetekben fontos szerepet kapnak a szülők, nekik „kell” a lehető legharmonikusabbá tenni a korai éveket, hogy a lehetőséget pozitívan tudják kihasználni a gyerekek. Később már a testvérek feladata a kapcsolat életben tartása és minél magasabb szintű megélése. Problémák, viszályok, ellenségeskedés a leggyakoribb okok, amiért valaki testvér-karma elemzést kér. Ilyenkor a nehézségekre, diszharmóniákra helyeződik a hangsúly, hiszen itt alapvetően konfliktuskezelésre van szükség. A megértés alapvető feltétele a továbblépésnek, ehhez nyújt hathatós segítséget a feltáró munka.

 

Barátok
Viszonylag ritkán készül elemzés barátságokról, inkább csak a nagyon spirituális emberek kérnek ilyet. A megszakadt barátságok azok a kötelékek, amelyeket viszonylag könnyen elengedünk a mindennapjainkból, az érzelmi szint már egy másik kérdés... Ennek ellenére készülnek ilyen elemzések abban az esetben, ahol a tartós kötődésekre helyeződik a hangsúly. A kapcsolódások vizsgálata kiterjed a szerepekre, ki a „forgatókönyv író”, ki kötődik jobban a másikhoz, ki mit mutat vagy tanul a kapcsolódás részeseként.

 

Munkatársak
Az egyik leghasznosabb elemzés típus. A napi szintű, több órán át tartó dinamikus munkakapcsolatot alapvetően befolyásolja a kollégák személyisége. Két dudást nem érdemes egy csárdába küldeni…A jó szereposztás kellő lendületet és energiát tud adni a közös munkának, és biztosítja a hatékony munkavégzés mellett az emberi oldal harmonikus megnyilvánulásait is.
Az elemzés rámutat, hogy a két ember mit hoz ki egymásból, kettőjük közös munkájában van-e potenciál, vagy inkább érdemes őket külön választani. Két magányos farkas nem fog hatékonyan együtt dolgozni és két vezető is nehezen osztja le egymás között az elvégzendő munkát. Az irányító típus minden esetben együttműködő típussal tud eredményesen együttműködni.

 

Csoport dinamika
Ritka és bonyolult vizsgálat az asztrológiai alapokra fektetett csoportdinamika, ugyanakkor tagadhatatlanul ez adja a legpontosabb képet az ilyen jellegű vizsgálódások közül.
Meghatározásra kerül a szereposztás a kollégák között, ki a legalkalmasabb vezetőnek, beosztottnak, tervezőnek, kivitelezőnek, elemzőnek, fejlesztőnek, oktatónak, képviselőnek, stb.
Választ ad az elemzés arra, hogy:
- ki tud motiválni kit, illetve van-e közös motivációs forrás a kollégák között,
- kinek milyen szerep jut a problémák megoldásában,
- kikből kell összeállítani az egyes csapatokat,
- van-e vezéregyéniség (stabilizáló vagy robbantó típus) a csapatban és a megfelelő helyre került-e. Az ő személyisége ugyanis jelentősen befolyásolhatja a csoport eredményességét.
A vizsgálat emellett számos más szempontra is kiterjedhet igény szerint.

 

 1. 4.Előrejelzés

Az elemzés egyrészt a jövőben bekövetkező jelentőségteljes eseményekre hívja fel a figyelmet, másrészt magyarázattal tud szolgálni már bekövetkezett események megtörténtének miértjeire.koszoru.jpg Fontos, hogy nem az adott pillanat számít csak, mindennek volt előzménye és lesz következménye. Az előrejelzés ezért minden esetben visszatekintéssel kezdődik.A már korábban beindult, de még mindig zajló folyamatok ugyanúgy a vizsgálódás tárgyai, mint a közeljövő (2-3 év). Az előrejelzés keretein belül részletes elemzés egy évre előremenően készül. Események jellege szerint ismertetésre kerülnek a kezdetek, irányváltások, változtatási kényszerhelyzetek, döntéshelyzetek, befejezések, lehetőségek kihasználásának és tanulópénzek fizetésének időszakai. Az elemzések hangsúlyokat kapnak annak megfelelően, hogy mi a legaktuálisabb a vizsgált élethelyzetben. Ezen a területen átfogóbb kép nyerése a cél, melyhez akár 20-30 évet is felölelő áttekintés készül.

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cím:: 8227 Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkcsere:

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010