Grafológia

 

 

grafo1.gif

 

 

Grafológia segítségével bárkiről teljes személyiségkép állítható fel, írásunk egyéni módon jellemez bennünket: nincs két egyforma kézírás és nincs két egyforma ember sem.grafologia gomb.gif A tollat a kéz mozgatja, de valójában az írás az agy által vezérelt tudatos és tudattalan apró mozgások sorozata, amely kivetíti testünk és lelkünk rezdüléseit. Általa személyiségünk mélységeiről lehet ismereteket szerezni, feltárja, amit nem merünk vagy esetleg nem tudunk önmagunk számára megfogalmazni, szembesülhetünk legféltettebb érzéseinkkel is.

 

Az idők folyamán a grafológia nagyon sokat fejlődött, komoly megfigyelésekkel gazdagodott. Olyan pszichológiai, térszimbolikai ismeretekkel alátámasztott tudománnyá vált, amelyet ma már világszerte elismernek.

 

 

 

A grafológia rövid története

 

Kezdetek

 

grafo.jpegA grafológia kezdeteiről nincsenek pontos információink, de hamar felismerték az írások különbözőségének kapcsán, hogy a kézírás és a személyiség között szoros összefüggés van.

 

A kézírás  és a személyiség  közötti   összefüggések   gondolata  már az ókorban felmerült. Arisztotelész már az időszámítás előtti IV. században így fogalmazott: „…éppen úgy, ahogy a beszélgetés jelzi a lélek fogalmát, éppen úgy mutatja az írás a beszélgetést és a gondolatot.”

 

 

1.jpgA  grafológia  tudománya  mindössze  egy  évszázados  múltra tekinthet vissza. A kézírás  és a személyiség  közötti   összefüggések   gondolata   azonban már az ókorban felmerült.  C. Suetonius Tranquillus már i. e.  120-ban ezt írja De  Vita  Caesorum   c.   művében  Augustus   császár kézírásáról: „Nem választja el a szavakat és nem  folytatja  a következő sorban, inkább  összepréseli  a betűket és lekanyarítja a sorok  végét". Grafológiatörténeti szempontból nagy jelentőségű Kuo  Jo-su (i.  e. 1060-1110) megállapítása: „Egy kézírás  elárulja,  vajon   szerzője   nemes   lelkű  avagy   közönséges  személy".   Okakura még tovább   megy: „Minden egyes  vonás  egy  egész  életet   tükröz".

 

 

 

Az első grafológia témájú könyv

Európában a kora középkorban a kézírás a szerzetesek feladata volt. A 12-13. században az iszlám kultúra hatására azonban a világiak körében is elterjedt az írástudás, a reneszánsz idején  pedig  egyre  gyakoribb jelenséggé  vált.  

 

2.gif

Az első grafológiai tárgyú könyv a  17.  század elején jelent meg Bolognában; a címe Ideographic.  Ezt követte   Camillo  Baldi   1622-es  értekezése  a kézírás  és  a személyiség kapcsolatáról. Baldi  a bolognai egyetem  professzora és doktora volt, s művének címe:   Trattato   come  da   una   ettera   massiva   si cognosca  la natura e qualita dello scrittore  (Értekezés  arról,  hogyan   ismerszik  fel  egy betűből írója  természete és jelleme).

 

Shakespeare a XVI. században bizonyosan tudta, hogy a jellem kiolvasható az írásból: ”Add ide nekem egy nő kézírását és megmondom az ő szívének, lelkének titkait” – írja a Vízkereszt, vagy amit akartok c. művében.

 

 

 

18. század

3.jpgLavater a 18. században már meghatározott bizonyos írásváltozókat, a betűk magasságát, karcsúságát, helyzetét, távolságát, sorok közötti vávolságot, az írás nehézkességét vagy könnyedségét.Az embert hollisztikusan vizsgálta. Munkája 1778 körül jelent meg Physiognomische Fragmante címen.

 

Leibnitz, német filozófus és matematikus megjegyezte:  „Az írásmód, amennyiben nem követi az iskolás formákat, bizonyos mértékig a természetes vérmérséklet lenyomatának tekinthető".

 

Grohmann, a wittenbergi egyetem teológia és filozófia  tanára 1792-ben értekezést adott ki „Kísérletek a jellem vizsgálatára a kézírás alapján" címmel. E kis könyvben a következő megállapításokat teszi:  „Éppoly nehéz a kézírás színlelése, akár az arcvonásoké. Miképp arcvonásaink is többnyire állandóak, s ugyanazokat az izmokat mozgatjuk belső érzéseink   kifejezésére, a kézírás jellege is alapvetően változatlan, még ha tudatosan, megtévesztő szándékkal is próbáljuk alakítani. Arra a következtetésre jutottam, hogy a kézírás színlelése a  jellem és a viselkedés  álcázásához  hasonlatos".

 

 

A XVIII. században Goethe-nek hatalmas kézírás gyűjteménye volt és kitüntetett figyelmet szentelt a grafológiának. „Hogy az ember kézírása tükrözi annak felfogásmódját és jellemét, és hogy ezáltal legalább természetéről valami fogalmat kapunk (érzékelhetünk), semmi kétség…”- fogalmazott egyik levelében.

 

 

 

A grafológia tudományos megalapozása

 

4.jpgMichon abbét méltán nevezzük a grafológia  atyjának,  ő  rakta  le a tudomány alapköveit. A grafológia mind a mai napig azon az úton halad, amelyet ő jelölt ki a XIX.szazad második felében.  Nevet is ő adott  e szakterületnek, hisz  ő nevezte  először grafológiának  az  íráselemzést. 1871-ben alapította a Grafológia című folyóiratot, valamint létrehozta a francia Grafológiai Társaságot. 1880-ban grafológiai szakkönyveket adott ki Az írás titkai és A grafológia rendszere címmel. Csoportosította a grafológia jeleit, foglalkozott az írás fiziológiájával is. Megfogalmazta, hogy az írás agyi aktivitás eredménye, a lélek az írásban az agyon keresztül nyilvánul meg.

 

 

5.jpg Jamin tovább elemezte Michon abbé megfigyeléseit, megalapozta a kézírás  átfogó jellegű tanulmányozását. Több grafológiai jel vizsgálata után újabb jellemvonásokra következtetett. Megteremti a grafológia terminológiáját, alapvető műve az Írás és a jellem és A grafológia abécéje. Hierarchikus felépítésű rendszerben osztályozta a grafikus jegyeket. Az írás harmóniája, diszharmóniája alapján értékelte a grafikus jegyek jelentéseit.

 

 

 

6.jpgKlages vizsgálataival és pszichológiai módszereivel bővítette a grafológia eddigi eredményeit. Ő fektette le a grafológia, az önkifejezés és a karakterológia törvényeit és alapköveit.  Kiemelte, hogy rendkívül fontos az írás ritmusának intuitív módon történő meghatározása,    mert    csakis    így    tudjuk megítélni a formanívót. Formanívó elmélete szerint pozitív és negatív értelmezést is ad ugyanazon jegynek aszerint, hogy az  milyen nívójú közegben jelenik meg.

 

 

Pulver  foglalta  össze a  grafológia   addigi   elméleteit  és  eredményeit: „A   kézírás   olyan   ösvény,  amely „tőlem" ,feléd" halad; olyan  híd,   amely  az „énből" a,  „külvilágba"   vezet.  Pulver az írás kiterjedésének szimbolizmusával is foglalkozott. A térszimbolika irányait Pulver grafikonnal ábrázolta.

 

 

pulver.png

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Lakner Tünde
asztrológus-grafológus

 

Telefon
70/338-4110

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010